Hvordan kan Contendo hjelpe deg?

Contendo hjelper våre kunder med å nå sine mål raskere gjennom å forbedre salgsprosessen og de driverne som gir økt salg og fornøyde kunder. 

Contendo sikrer salget gjennom økt innsikt og kontroll på hva som skjer og gjør ansatte kundeklare

LEADING THE TEAM

De ansatte i butikkene spiller en nøkkelrolle i å få konsumentene til å kjøpe akkurat dine varer. Med Leading the Team sørger du for at butikkene er klare når kundene kommer.


Arbeidet ute i butikk har stor påvirkning på såvel førsteinntrykk som renommé og salgsutvikling. Contendo hjelper deg med å operasjonalisere strategien helt ut i butikk gjennom å gjøre praktiske og digitale grep for å forbedre planleggingen, gjennomføringen og dokumentasjonen knyttet til butikkbesøk. Vi gir deg grunnlag for å sikre beste praksis slik at kunden får den kundeopplevelsen de fortjener.

Contendo hjelper deg med å skape motiverte ansatte gjennom aktivitet, kompetanse og inkludering

CAMPFIRE

Bruk Contendo Campfire for å skape motivasjon hos dine ansatte, og få bedre kundeopplevelser som resultat.

Motiverte medarbeidere skaper de beste kundeopplevelsene! Campfire fra Contendo er «motoren» som engasjerer og samler hele organisasjonen! Med enkle verktøy gir vi deg de beste forutsetningene for at dine ansatte lærer, blir sett og har det gøy, at de vet hva de blir målt på og hvordan de ligger an.

Contendo hjelper deg å tenke nytt og utradisjonelt for å oppnå ekstra motivasjon hos selgerne

PLAY

Når hverdagen tar deg – tenk nytt og tilfør energi! Contendo Play bruker gamification for å forsterke adferden og øke motivasjonen - som leder til økt salg.

I form av et etappespill fokuserer vi på vekst i salget og kompetanse hos medarbeidere og gir deg som salgsleder et effektivt verktøy for å følge opp og ha kontinuitet og trykk i aktivitetsnivået. I salgsapparatet resulterer dette i økt aktivitet, samhold, kunnskap og – ikke minst – motivasjon.

Contendo gir deg svarene på hva kundene mener om deres prestasjoner

LØSNING: CONTENDO RESPONSE

Fornøyde kunder kommer tilbake og handler mer. Med Contendo Response finner du svaret på om kundene er fornøyde eller ikke.


Contendo hjelper deg å strukturere din kundeoppfølging og gi dine kunder anledning til å fortelle deg hvordan du presterer. På denne måten vil kundene oppleve at de blir tatt på alvor og du får viktig innsikt i hvordan du må forbedre deg for å få fornøyde kunder.

Contendo hjelper deg å utnytte salgsmuligheter bedre og gir deg kapasitet til å håndtere flere gode leads

LØSNING: CONTENDO LEADING THE LEAD

Hvert lead er en potensiell kunde og en mulighet til salg! Med Leading the Lead fra Contendo kan du doble kapasiteten i salgsavdelingen – og samtidig øke kundetilfredsheten!

Contendo hjelper deg å systematisere og håndtere leads slik at selgerne jobber mer effektivt, får større kapasitet og bruker tiden på de riktige leadsene. Vi gir deg tiden tilbake med digitale verktøy som automatiserer leads-håndteringen og fordelingen internt i din virksomhet, enten det er til riktig selger, rådgiver, til kundesenteret eller rett og slett et svar per e-post. Vi bidrar til å doble kapasiteten i salgsleddet, skaper mer fornøyde kunder og øker salget.

Contendo hjelper deg å dokumentere dine leveranser for å bli bedre og sikre fornøyde kunder

LØSNING: CONTENDO LEADING THE TEAM

Dine servicemedarbeidere i felt er kanskje ditt viktigste ansikt utad og påvirker i stor grad opplevelsen kunder får ved å handle hos deg. 

Contendo hjelper deg med å effektivisere  dokumentasjonen av et leveranseoppdrag og innhenting av kundens evaluering på utført oppdrag. Med enkel dokumentasjon i form av sjekklister, bilder og notater får du viktig styringsinformasjon og rapporter for forbedringsarbeid og kundedokumentasjon.

Våre kunder velger oss fordi vi er fleksible, lettbente og fordi løsningene våre er enkle å ta i bruk!

Avtal et møte der vi kan vise deg hvordan vi kan hjelpe din virksomhet!