Contendo-bloggen

Contendo-bloggen er en blogg som handler om å hvordan man kan jobbe mest mulig effektivt med salg, og hvordan salgsavdelingen er med på å påvirke kundeopplevelsen. I 20 år har vi hjulpet våre kunder med å forenkle salgsprosessene. Vi håper at du som jobber med salgsledelse kan plukke opp inspirasjon og tips i bloggen vår.

Contendo lanserer ny løsning for bedre profilering av varer og kampanjer

13. December 2018
Selger dere produkter gjennom butikker? Opplever du at de er klare til kampanjestart? Har du en beste praksis tilnærming til hvordan butikkene følges..
Les mer »

En dans for roser: Bedre produktfremming i Blomsterringen

7. December 2018
Butikkbesøk og produktfremming er et håndverk. Bedre planlegging og struktur på møtene, enklere dokumentasjon og riktig rapportering kan bidra mye til..
Les mer »

Lager bedre leadshåndtering for Tjenestetorget

13. November 2018
Tjenestetorget er en tjeneste som gjør at privatpersoner enkelt kan innhente pristilbud på en rekke tjenester, fra varmepumper, til håndverkere,..
Les mer »

Gamification: Perfekt for å øke salget via agenter og partnere

18. June 2018

Hvordan skape aktivitet og engasjement hos selgere som ikke er ansatt hos dere? Det gjelder å finne metoder som virker også når du har blikket en annen..

Les mer »

Gamification gir mer motiverte selgere

11. June 2018
Det er ikke bare det at gamification er rammeverket som skaper varige løft i selgernes prestasjoner. Gamification er også svaret fordi alle de andre..
Les mer »

De 7 viktigste elementene for å lykkes med gamification

1. June 2018

Hvordan få til bedre lagånd, mer mestring og høyere aktivitet gjennom gamification? Her følger en huskeliste over elementer dere bør få med.

Les mer »

10 grunner til at gamification gir økt salg for bedriften

24. May 2018
Aktivitetsnivå, lagånd, læring, mestring og motivasjon… Gamification forsterker atferden som leder til økt salg. Her er de ti viktigste grunnene til at..
Les mer »

EiendomsMegler 1: IT-verktøy endret kulturen og løftet salget

7. May 2018
Kan et smart verktøy for kundeoppfølging og håndtering av leads bidra til ønsket salgsvekst og kulturforandring i selskapet? EiendomsMegler 1 hevder at..
Les mer »

CRM eller ringeliste? Gi selgerne det de lykkes best med!

12. March 2018

Det er verken selgerne eller CRM-systemet sin skyld at de to har samarbeidsproblemer. Selgerne vil ha varme leads, og det er sjelden på CRM-systemenes..

Les mer »

De beste salgslederne bruker smarte leads-verktøy

5. March 2018

Er du som salgsleder en koordinator eller en motivator? Altfor ofte blir evnen til å lede og motivere “spist opp” av hundrevis av små og koordinerende..

Les mer »